Om oss

  • Om oss

    Om oss

    - Fotball er et universelt språk som bringer folk sammen over hele verden. Palkin startet i 2024 med mål om å øke bevisstheten om det palestinske f...

    June 15, 2024